Con gái hàng ngày làm con điếm dâm dục của cha dượng háo sắc, và xem ai có số điểm cao nhất. Hãy nhớ rằng, tôi là Cô A, người thứ hai là Cô B và người thứ ba là Cô C. Nếu tôi hỏi bạn, hãy cho tôi biết bạn biết ai. Tốt nhất, bạn hiểu không?” Xiaoqian đá vào đầu Mã Thiên.Martin gật đầu, Con gái kế hàng ngày làm con rối tình dục của cha dượng dâm dục anh ta được bao phủ bởi một tấm vải đen và không thể nhìn thấy gì. Lần đầu tiên anh ta chạm vào bộ ngực của cô A và cảm thấy chúng chắc chắn, tròn trịa và nhiều thịt. Sau đó chạm vào cô B, sau đó chạm vào cô C. Bộ ngực này nhỏ hơn cô A và lớn hơn cô B. Chúng tròn trịa và đàn