Hấp diêm toác lồn em học sinh Melody Marks, nhau rồi rời khỏi bàn. Yang Yanqi nóng nảy, không chịu bỏ cuộc cho đến khi phát hiện ra, nên cô bước vài bước và chặn Baxian Wang và Kou Zhun đang chuẩn bị rời đi. Quý Anh nói đi sao? Xin hãy nói cho tôi biết.” Khấu Chuẩn nhìn Bát Hiền Vương, hỏi: “Tám tỷ tỷ, nghĩ xem, Quế Anh từ đâu đến?” Sau đó, Hãm hiếp tung lồn em hot teen trẻ đẹp hai người nhanh chóng rời đi mà không đợi Dương Nhạn Kỳ trả lời, chỉ còn lại Dương Nhạn Kỳ chợt hiểu ra đứng đó. Thiên Bá phủ bên ngoài, Bá Tiên Vương cùng Khấu Chuẩn đang chuẩn bị ngồi kiệu rời đi, lại