Sex Mỹ vợ dâm gạ bạn thân cùng đụ chồng yêu, nhắc tới thì tôi suýt quên mất. Sau đó tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của Aiqing và thông báo việc Yang Zongbao vào triều!” Kou Zhun chưa kịp cảm ơn thì Pang sư phụ đột nhiên bước ra và nói: “Bệ hạ, thần thấy chuyện này không ổn.” Renzong hỏi: “Đại sư có chuyện gì vậy?” Taishi Pang nói: “Năm trước, tướng quân Mạnh Lương Giao Sơn, tướng quân của tướng quân Yang Yanzhao, vì tham công mà xông lên, khiến quân và tướng bị tổn thất, Sex Mỹ vợ ngoan gạ bạn thân cùng chịch chồng yêu chết ở nước ngoài. Yang Yanzhao trở thành Không lâu sau, bệ hạ nghĩ đến thành